UAB
„PASVALIO AGROCHEMIJA“ PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinį kartą
atnaujinta 2018-05-24

Ši privatumo
politika (toliau – „Privatumo politika“ arba „Politika“) paaiškina, kaip UAB „Pasvalio
agrochemija“ (toliau – „Bendrovė“, „mes“ arba „mus“) renka ir naudoja
informaciją Jums naudojantis bet kokiomis mūsų interneto svetainėje www.pasvalioagrochemija.lt
toliau – „Svetainė“) siūlomomis paslaugomis arba bet kokiomis kitomis mūsų
teikiamomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“).

UAB „Pasvalio agrochemija“ yra
įsipareigojusi savo veikloje atsakingai
ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamasi šiuo esminiu
principu, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį
bei Jūsų teisių apsaugą. Mes tvarkome Asmens duomenis pagal šią Privatumo
politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų
apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei taikomus Lietuvos
nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus.

Šioje
Politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų Asmens duomenis“ reiškia bet kokią
informaciją, iš kurios galima nustatyti Jūsų tapatybę (toliau – „Asmens
duomenys“).

Mes esame
Asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojai.

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis
vykdydami savo veiklą bei teikdami paslaugas Jums. Mūsų tikslas yra tvarkyti
tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte prieš tai
gavęs išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus bei tuos duomenis,
kurie yra būtini sutarčių su Jumis vykdymui, teisės aktų reikalavimų
įgyvendinimui ir mūsų veiklos vykdymui.

Maloniai prašome susipažinti su šia
privatumo politika, kad sužinotumėte kaip mes renkame, naudojame, perduodame ir
saugome Jūsų asmens duomenis.

1.
ASMENS DUOMENŲ
RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

1.1.
KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, jei
Jūs laisvu noru juos mums pateikiate, pvz. Jūsų el. p. laiško mums apimtyje,
užsakant mūsų teikiamas paslaugas, užpildant formą interneto tinklalapyje ar
susisiekiant su mumis telefonu/SMS žinute. Tam tikrais atvejais jau tvarkome
Jūsų ankščiau pateiktus asmens duomenis, pvz. jei esate esamas ar buvęs mūsų
klientas. Jūsų pateikiamus asmens duomenis mes tvarkysime vadovaudamiesi šia
Politika ir mums taikomais teisės aktais. Jūsų asmens duomenys nebus naudojami
kitiems tikslams nei numatyta duomenų gavimo metu, nebent tam gautume papildomą
Jūsų sutikimą arba toks naudojimas būtų numatytas teisės aktuose. Jei siunčiate
mums savo gyvenimo aprašymą (CV), mes naudosime Jūsų pateiktą informaciją, kad galėtumėme
Jums pasiūlyti tinkamiausią darbo vietą mūsų įmonėje.

1.2. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Paprastai mes renkame Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri yra
būtina teikiant paslaugas Jums. ES teisė įpareigoja mus informuoti asmenis,
kurių duomenis tvarkome apie duomenų tvarkymo teisinius pagrindus. Tvarkydami
Jūsų asmens duomenis mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų:

Sutarties
vykdymo pagrindas. Taikomas kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų
įsipareigojimus Jums pagal sutartį, pvz. išduoti Jums lojalaus kliento kortelę
ar atlikti/gauti mokėjimą už paslaugas.

Teisės aktų
reikalavimo pagrindas. Taikomas kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų įpareigoti tvarkyti
Jūsų asmens duomenis, pvz. mokesčių apskaitos tikslais, duomenų teikimas
viešojo valdymo institucijoms ar policijai.

Sutikimo
teisinis pagrindas. Tam tikrais atvejais mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tik jei prieš
tai gavome Jūsų sutikimą. Sutikimą tvarkyti duomenis galite atsiimti bet
kuriuo metu susisiekę su mumis el. p. realizacija@rapsas.lt laiško
antraštėje įrašydami „dėl sutikimo atsiėmimo“.

Teisėtų
interesų teisinis pagrindas. Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai tam turime
teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių
apsaugos.

Aukščiau minėto teisėto intereso mes pavyzdžiui:

·
Mūsų tinklalapio lankytojams suteikiame informaciją apie Bendrovės
paslaugas ar darbo pasiūlymus;

·
Stengiamės užkirsti kelią apgaulei bei nusikaltimams, apsaugoti mūsų
turtą ir naudojamas IT sistemas;

·
Organizuojame ir stebime mūsų naudojamus reklamos sprendimus;

·
Siekiame užtikrinti korporatyvinių ir visuomeninių Bendrovės
įsipareigojimų vykdymą;

·
Užtikriname Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 ir 17
straipsniuose numatytų teisių įgyvendinimą, įskaitant laisvę užsiimti verslu ir
teisę į nuosavybę.

Tam tikrais atvejais mūsų tvarkomi asmens duomenys taip gali apimti
specialiųjų kategorijų asmens duomenis, t. y. asmens duomenis, atskleidžiančius
rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius
įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat tvarkyti genetinius
duomenis, biometrinius duomenis, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens
tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą
ir lytinę orientaciją. Šiuos duomenis mes tvarkome tik gavę Jūsų sutikimą arba
jei toks tvarkymas yra numatytas teisės aktų reikalavimuose.

1.3.
AUTOMATINIS
ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Tam
tikrais atvejais mes arba mūsų pasitelkiami paslaugų teikėjai naudoja slapukus
(angl. cookies), tinklo duomenų
rinkėjus (angl. web beacons) ir kitas
išmaniąsias technologijas tam, kad automatiniu būdu rinktų tam tikrą
informaciją apie Jus kai lankotės mūsų tinklalapyje bei rašote mums el. paštu.
Šios informacijos rinkimas padeda pritaikyti mūsų interneto tinklalapį Jūsų
poreikiams, didinti mūsų informacijos sklaidos žinomumą, efektyvumą ir
naudingumą bei organizuoti ir sekti mūsų naudojamų reklamos sprendimų
efektyvumą.

1.3.1.
IP ADRESAI

IP
adresas yra skaičius, suteikiamas Jūsų kompiuteriui jungiantis į internetą. Jis
leidžia kompiuteriams ir serveriams atpažinti vienas kitą ir dalintis
duomenimis. Apsilankius mūsų tinklalapyje, Jūsų IP adresas yra užfiksuojamas ir
naudojamas sistemų diagnostikos ir apsaugos tikslais. IP adresas taip pat
naudojamas sudarant rodiklius, pagal kuriuos nustatomas interneto tinklalapio
lankomumas bei naudingumas.

1.3.2.
SLAPUKAI (COOKIES)

Slapukai
paprastai bus išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje prie kurio
jungiatės į internetą kiekvieną kartą kai jungiatės prie mūsų tinklalapio. Tai
leidžia mums atskirti Jūsų įrenginį iš kitų.

Tam
tikrais atvejais aplankius interneto tinklalapį, Jums bus pateiktas informacinis
pranešimas su prašymu sutikti dėl slapukų naudojimo. Jei neduosite sutikimo,
Jūsų kompiuteris ir kitas įrenginys nebus tikslingai sekamas tiesioginės
rinkodaros tikslais. Slapukai būtini tinklalapio funkcionavimui (angl. user-imput) vis tiek bus naudojami
siekiant užtikrinti tinkamą mūsų tinklalapio funkcionavimą. Jūsų pasirinkimas
dėl slapukų naudojimo yra išsaugomas atskirame slapuke, kurio galiojimo
terminas yra 90 dienų. Jei norėsite atsiimti sutikimą, tai galite padaryti
išvalydami savo interneto naršyklės slapukus.

Dauguma
interneto naršyklių automatiškai priima ir leidžia saugoti slapukus, tačiau Jūs
galite pakeisti naršyklės nustatymus ir užblokuoti slapukų naudojimą. Šie
parametrai dažniausiai saugomi naršyklės meniu punktuose Įrankiai (angl. Tools) arba Nustatymai (angl. Preferences). Taip pat galite bet kuriuo
metu ištrinti visus slapukus ar tam tikrus slapukus pasirinktinai. Jeigu
nuspręsite visiškai nepriimti slapukų, Jums gali būti nepasiekiamas visas mūsų
tinklalapio funkcionalumas. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis
populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia: Internet
Explorer, Chrome,
Firefox, Safari,
Opera.

Siekdami
išplėsti mūsų tinklalapio funkcionalumą, mes kartais naudojame trečiųjų šalių
įrankius ir valdiklius (angl. widget).
Paprastai tam, kad užtikrintų papildomų funkcionalumų veikimą, šie įrankiai ir
valdikliai Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje išsaugos slapuką.

Slapukai
savaime nepasako mums Jūsų el.p. adreso ar kitaip neleidžia identifikuoti Jūsų
asmens. Vertindami tinklalapio veiklą mes naudojame skirtingus
identifikatorius, tame tarpe ir IP adresus, bet tik siekdami nustatyti unikalių
tinklalapio lankytojų skaičių ir vartotojų geografinį pasiskirstymą, o ne
išskirti konkrečius vartotojus.

NARŠYDAMI MŪSŲ TINKLALAPYJE JŪS SUTINKATE, KAD JŪSŲ
KOMPIUTERYJE AR KITAME ĮRENGINYJE BŪTŲ IŠSAUGOTI PUSLAPIUI VEIKTI BŪTINI
SLAPUKAI.

1.3.3.
TINKLO DUOMENŲ RINKĖJAI
(WEB BEACONS)

Tinklo duomenų rinkėjas yra nedidelis
vaizdo failas interneto tinklalapyje, kuris gali būti naudojamas informacijos
apie lankytojo kompiuterį surinkimui, tame tarpe IP adresui, apsilankymo
laikui, naršyklės tipui ir to pačio serverio jau ankščiau įrašytiems slapukams
nustatyti. Naudodami Tinklo duomenų rinkėjus mes griežtai vadovaujamės teisės
aktų reikalavimais.

Mes arba mūsų pasitelkiami paslaugų teikėjai naudos Tinklo
duomenų rinkėjus tam, kad užtikrintų tinkamą slapukų valdymą bei nustatytų
trečiųjų šalių mums teikiamų paslaugų naudingumą, pvz. informacijos sklaidos,
reklamos ar darbuotojų atrankos paslaugų pritraukiami lankytojai.

Jūs galite apriboti Tinklo duomenų rinkėjų funkcionalumą
uždrausdami jų veikimui reikalingų slapuką išsaugojimą. Tokiu atveju Tinklo
duomenų rinkėjas vis dar gali užfiksuoti anoniminį apsilankymą iš konkretaus IP
adreso, tačiau slapukų informacija nebus saugoma.

Kai kuriuose mūsų naujienlaikraščiuose ar kitose
komunikacijos priemonėse mes stebime gavėjų veiksmus, pvz. el.p. laiško
atidarymą naudodami Tinklo duomenų rinkėjus. Surinktą informaciją mes naudojame
siekdami nustatyti vartotojų susidomėjimą ir didindami vartotojų pasitenkinimo
lygį ateityje.

1.3.4.
VIETOS
NUSTATYMO PRIEMONĖS

Jums
naudojantis mūsų paslaugomis, mes galime rinkti informaciją apie Jūsų
kompiuterio ar kito įrenginio naudojimo vietą. Šią informaciją naudojame
siekdami geriau pritaikyti mūsų teikiamas paslaugas Jums.

1.4.
SOCIALINĖS
MEDIJOS ĮRANKIAI IR PROGRAMOS

Mūsų interneto
tinklalapiai gali turėti funkcionalumą leidžiantį Jums dalintis informacija
naudojant trečiųjų šalių valdomas socialines platformas, pvz. Facebook „like“
ir „share“ funkcijos. Šios socialinės platformos gali saugoti duomenis apie
Jūsų naudojimąsi mūsų interneto tinklalapiu. Jūsų asmens duomenys, kuriuos
pateikiate naudodamiesi tokiomis socialinėmis platformomis dažnai gali būti
patiekiami ir kitiems socialinės platformos dalyviams. Toks duomenų perdavimas
yra reglamentuojamas socialinės platformos valdytojo privatumo politikoje. Mes
nevaldome kaip šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir dėl to negalime
prisiimti jokios atsakomybės.

1.5.
VAIKŲ ASMENS
DUOMENYS

Mes suprantame
kaip svarbu yra tinkamai apsaugoti vaikų asmens duomenų privatumą. Mūsų
interneto tinklalapis bei teikiamos paslaugos nėra pritaikytos vaikams,
jaunesniems nei 16 m. Mes niekad tikslingai nerinksime ar nesaugosime
informacijos apie vaikus, jaunesnius nei 16 m., nebent šios informacijos
reikėtų mūsų paslaugų teikimui Jums.

2.
ASMENS DUOMENŲ
PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Mes
nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, nebent tai yra
būtina siekiant užtikrinti paslaugų Jums teikimą, įgyvendinti Jūsų prašymus,
mūsų teisėtus interesus ir verslo poreikius ar to reikalaują specifiniai teisės
aktai. Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių naudojimą galite pamatyti
paspaudę ant šios nuorodos.MES
NEPERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ JOKIOMS TREČIOSIOMS ŠALIMS, KURIOS GALĖTŲ
NAUDOTI ŠIUOS DUOMENIS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS.3.
JŪSŲ
PASIRINKIMAI

Paprastai Jums naudojantis mūsų paslaugomis nereikalausime Jūsų pateikti
asmens duomenų, nebent tai yra būtina paslaugų suteikimui, pvz. sutarties
sudarymui ar kontakto su Jumis palaikymui. Gavę Jūsų prašymą pateikti
informaciją apie mūsų Jums teikiamas paslaugas mes galime paprašyti Jūsų
pateikti papildomus asmens duomenis. Tam tikrais atvejais mes galime prašyti
Jūsų papildomo sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo ir Jūs turite teisę
atsisakyti duoti sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiems tikslais. Jei suteiksite
sutikimą dėl tam tikrų paslaugų ar informacinių pranešimų gavimo, mes Jums
suteiksime galimybę bet kuriuo metu atsiimti šį sutikimą. Sutikimo atsiėmimo
atveju mes stengsimės kiek įmanoma skubiau panaikinti Jūsų asmens duomenų
naudojimą sutikime nurodytiems tikslams.

Kaip nurodyta ankščiau skyriuje „Slapukai“, jei norite uždrausti Jūsų
stebėjimą naudojant slapukus mūsų tinklalapyje, Jūs galite pašalinti slapukus
iš savo interneto naršyklės bei uždrausti tolimesnį tokių slapukų saugojimą.
Šiuo atveju tam tikri mūsų tinklalapio funkcionalumai gali veikti netinkamai.

4.
JŪSŲ TEISĖS

Jei mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę pasinaudoti
šiomis teisėmis:

Susipažinimas
ir ištaisymas. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
Siekdami susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, Jūs galite
pateikti prašymą mums. Jei įvertinę Jūsų užklausą mes nuspręsime, kad privalome
suteikti Jums tokią teisę, informaciją pateiksime nemokamai. Siekdami
užtikrinti kitų asmenų teisių apsaugą ir tinkamai atsakyti į Jūsų užklausą, prieš
pateikdami atsakymą mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę
įrodančią informaciją ir kitą informaciją, apie Jūsų santykį su mumis. Jei mūsų
tvarkomi Jūsų duomenys yra netikslūs, Jūs turite teisę prašyti patikslinti
šiuos duomenis.

Teisė nesutikti
su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis, jei
mes nebegalime jos naudoti.

Kitos teisės. Jei manote, kad Jūsų asmens
duomenų neturėtumėme tvarkyti ar juos saugome per ilgai, Jūs turite teisę
prašyti, jog Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti ar apribotas jų naudojimas. Tam
tikrais atvejais taip pat turite teisę prašyti išduoti elektroniniu būdu
saugomos informacijos kopiją.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis galite kreiptis į mus el.p. realizacija@rapsas.lt
laiško
antraštėje įrašydami „dėl asmens duomenų tvarkymo“. Gavę Jūsų prašymą,
vadovaudamiesi taikomais teisės aktais ir profesine praktika mes imsimės visų
pagrįstų pastangų padėti įgyvendinti Jūsų teises.

5.
DUOMENŲ
SAUGUMAS IR VIENTISUMAS

Tvardydami Jūsų asmens duomenis mes naudojame organizacines ir technines
duomenų apsaugos priemones bei procedūras, kuriomis siekiame apsaugoti Jūsų
asmens duomenis nuo neteisėto praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar
sunaikinimo. Nepaisant visų mūsų dedamų pastangų, atsižvelgti į visas įmanomas
grėsmes ir garantuoti absoliučios asmens duomenų saugos nėra įmanoma. Siekiant
užtikrinti maksimalią asmens duomenų apsaugą, tvarkant Jūsų asmens duomenis,
prieiga prie duomenų yra apribota mūsų darbuotojams vadovaujantis „būtina
žinoti“ principu. Duomenis tvarkantys asmenys yra įpareigoti laikytis griežtų
asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Mes dedame visas įmanomas pastangas, kad Jūsų asmens duomenys būtų
tvarkomi tik: i) kol ši informacija yra būtina teikiant Jums paslaugas ar
teikiant Jums informaciją; ii) kol mes privalome saugoti šią informaciją vadovaudamiesi
teisės aktais ar verslo būtinybe, arba iii) iki kol paprašysite sunaikinti Jūsų
asmens duomenis. Konkretus duomenų saugojimo terminas priklauso nuo aplinkybių,
kuriomis informacija buvo surinkta ir informacijos naudojimo tikslų, tačiau
atsižvelgiant į aukščiau i)-iii) nurodytus reikalavimus, asmens duomenys nebus
saugomi ilgiau nei 2 metus.

6.
NUORODOS Į
KITUS TINKLAPIUS

Prašome atsižvelgti į tai, kad mūsų interneto tinklalapyje yra
pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus
tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši Privatumo Politika ir juose taikomos
privatumo nuostatos gali iš esmės skirtis. Mes skatiname Jus peržvelgti
kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politiką prieš pateikiant bet kokią Jus
identifikuojančią informaciją.

7.
ŠIOS POLITIKOS
PAKEITIMAI

Mes galime peržiūrėti ir atnaujinti šią Privatumo politiką atsižvelgdami
į mūsų asmens duomenų apsaugos priemones. Kiekvieną kartą atlikus Privatumo
politikos atnaujinimą, mes atnaujinsime Politikos viršuje esantį lauką
“Paskutinį kartą atnaujinta”. Apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius
Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis komunikacijos priemonėmis.8.
PRIVATUMO
POLITIKOS UŽTIKRINIMAS

Me esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Jeigu
turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome
susisiekti su mumis el. p. adresu realizacija@rapsas.lt laiško
antraštėje įrašydami „dėl asmens duomenų tvarkymo“. Šiuo adresu taip pat galite
pateikti bet kokias pastabas šiai Privatumo politikai.

Gavę Jūsų užklausą, mes per 14 dienų patvirtinsime užklausos gavimą ir
stengsimės pateikti atsakymą per vieną mėnesį nuo užklausos gavimo. Jei Jūsų
užklausa yra sudėtinga arba mes tuo metu esame gavę labai didelį užklausų
kiekį, apie tai Jus papildomai informavę, galime pratęsti užklausos atsakymo
terminą iki trijų mėnesių nuo užklausos gavimo.

Galiausiai, Skundą dėl Jūsų duomenų netinkamo tvarkymo Jūs visada turite
teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Mes nesidaliname Jūsų asmens duomenimis
su trečiomis šalimis, nebent to reiktų teikiant paslaugas Jums, vykdant Jūsų
prašymus, mūsų pagrįstiems veiklos vykdymo poreikiams ir(ar) jeigu tai numatyta
teisės aktuose. Tai apima:

Mūsų paslaugų
teikėjus: Mes dalinamės
Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, kurios teikia mums paslaugas,
pvz. mūsų IT priežiūros paslaugų teikėjai, mūsų tinklalapio prieglaudos (angl. hosting) paslaugų teikėjai, mūsų
apskaitos paslaugų teikėjais, konsultantais, teisininkais ir kitais prekių bei
paslaugų teikėjais. Mes dirbame su šiomis trečiosiomis šalimis ir joms perduoda
tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Mes minėtoms trečiosioms šalims perduodame Jūsų
asmens duomenis tik tuo atveju, jei jos atitinka mūsų taikomus griežtus asmens
duomenų tvarkymo ir saugumo reikalavimus. Mes dalinamės Jūsų asmens duomenimis
tik ta apimtimi, kuri yra būtina šių trečiųjų šalių paslaugoms suteikti.

Jeigu mes ar
dalis mūsų vykdomos veiklos būtų parduota, reorganizuota ar perduota kitai
įmonei: mes perduotume su pardavimu ar
reorganizacija susijusius asmens duomenis, kiek tai yra tiesiogiai susiję su
parduodamos ar perduodamos veiklos vykdymu.

Ikiteisminio
tyrimo institucijas, teismus ar kitas valstybės įgaliotas institucijas: mes perduosime teismų, ikiteisminio tyrimų institucijų ar
kitų įgaliotų institucijų prašomus asmens duomenis kai tai bus būtina mūsų
teisinėms pareigoms atlikti ar bus kitas teisės aktuose numatytas duomenų
perdavimo pagrindas.

Auditą: mes perduosime asmens duomenis, jei jie bus reikalingi
atlikti finansinį, duomenų privatumo ir saugos auditą ar ištirti ir tinkamai
reaguoti į skundą ar saugumo grėsmę.

Adresas

Mūšos g. 19
Pasvalys, LT-39103
Lietuva

Telefonas


8 451 34106
8 615 16034

Faksas


8 451 34123

El. paštas


info@pasvalioagrochemija.lt